Websites of Regional Centres
   
 
 
Agartala (26) Gangtok (24) Lucknow (27)
MAPWISE
Regional Centres
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahmedabad (09) Guwahati (04) Madurai (43)
Aizawl (19) Hyderabad (01) Patna (05)
Aligarh (47) Imphal (17) Port Blair (02)
Bangalore (13) Itanagar (03) Pune (16)
Bhopal (15) Jabalpur (41) Raipur (35)
Bhubaneshwar (21) Jaipur (23) Rajkot (42)
Chennai (25) Jammu (12) Ranchi (32)
Cochin (14) Karnal (10) Shimla (11)
Darbhanga (46) Khanna (22) Shillong (18)
Dehradun (31) Kohima (20) Siliguri (45)
Delhi '1' (07) Kolkata (28) Srinagar (30)
Delhi '2' (29) Koraput (44) Varanasi (48)
    Vijayawada (33)